Mga Tuntunin ng Paggamit

Mangyaring basahin nang mabuti ang mga tuntunin ng paggamit na ito at ang aming Patakaran sa Privacy bago gamitin ang alinman sa mga website ng HAE International. Ang iyong paggamit ng alinman sa aming mga website ay kinikilala ang iyong pagtanggap sa mga tuntuning ito.

Ang website na ito ay ibinigay ng HAE International (HAEi) para sa mga layuning pang-edukasyon at adbokasiya lamang. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay nagsasabi sa iyo ng mga tuntunin ng paggamit kung saan maaari mong gamitin ang aming mga website, maging bilang isang bisita o rehistradong user. Kasama sa paggamit ng aming mga website ang pag-access, pagba-browse, paghahanap, pagpaparehistro, o paggamit ng aming mga forum. Maaari naming i-update ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito paminsan-minsan. Sa pamamagitan ng paggamit sa aming mga website, kinukumpirma mo na tinatanggap mo ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at sumasang-ayon kang sumunod sa mga ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, hindi mo dapat gamitin ang aming mga website. Maaari mong gamitin ang aming mga website para lamang sa mga layuning ayon sa batas. Hindi mo maaaring gamitin ang aming mga website:

 • Sa anumang paraan na lumalabag sa anumang naaangkop na lokal, pambansa, o internasyonal na batas o regulasyon.
 • Sa anumang paraan na labag sa batas o mapanlinlang o may anumang labag sa batas o mapanlinlang na layunin o epekto.
 • Upang sadyang magpadala ng anumang data, magpadala o mag-upload ng anumang materyal na naglalaman ng mga virus, Trojan horse, worm, time-bomb, keystroke logger, spyware, adware, o anumang iba pang mapaminsalang programa o katulad na computer code na idinisenyo upang maapektuhan ang pagpapatakbo ng anumang computer software o hardware.

Pagtatanggi

Ang impormasyon, kabilang ang mga opinyon at rekomendasyon, na nakapaloob sa website na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang. Ang nasabing impormasyon ay hindi nilayon na maging isang kapalit para sa propesyonal na medikal na payo, diagnosis, o paggamot. Walang sinuman ang dapat kumilos sa anumang impormasyong ibinigay sa website na ito nang hindi muna humingi ng medikal na payo mula sa isang kwalipikadong medikal na manggagamot. Gaano man katumpak o kaugnay, ang impormasyong nagmula sa internet o mga email ay hindi kapalit ng karampatang pangangalagang medikal. Ang impormasyon sa website na ito ay ibinigay na may pinakamabuting layunin at tumpak sa abot ng kaalaman ng HAEi. Nakatuon kami na panatilihing napapanahon at tumpak ang website na ito. Kung makatagpo ka pa man ng anumang bagay na mali o luma na, ikalulugod namin ito kung ipaalam mo sa amin. Pakisaad kung saan sa website mo nabasa ang impormasyon. Pagkatapos ay titingnan natin ito sa lalong madaling panahon. Mangyaring ipadala ang iyong tugon sa pamamagitan ng email sa: news@haei.org Nagbibigay kami ng mga pagsasalin ng ilan sa aming mga website. Ang mga pagsasaling ito ay pinapagana ng Google Translate, na gumagamit ng mga computer program upang makabuo ng machine translation. Ang mga programa ay umuunlad sa lahat ng oras, ngunit ang mga pagsasalin ay maaaring hindi palaging tumpak. Kapag gumagamit ng mga web form, nagsusumikap kaming limitahan ang bilang ng mga kinakailangang field sa pinakamababa. Para sa anumang pagkawala na naranasan bilang resulta ng paggamit ng data, payo, o ideya na ibinigay ng o sa ngalan ng HAEi sa pamamagitan ng website na ito, walang pananagutan ang HAEi.

Copyright at Intelektwal na Pag-aari

Ang lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa nilalaman sa website na ito ay nakatalaga sa HAEi. Ang aming website ay naglalaman ng copyright na materyal, mga pangalan ng kalakalan at mga marka, at iba pang pagmamay-ari na impormasyon. Maaari mong i-access, tingnan, at i-print ang mga kopya ng impormasyong ito, mga larawan, at iba pang nilalaman na ipinapakita sa website nang mahigpit alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Maaari mo lamang i-download, tingnan, i-print, gamitin, i-quote mula sa at banggitin ang website para sa iyong personal, hindi pangkomersyal na paggamit at sa kondisyon na magbibigay ka ng naaangkop na pagkilala sa HAEi. Tahasang inilalaan namin ang lahat ng karapatan sa intelektwal na pag-aari. Ang iyong paggamit ng website na ito ay napapailalim sa mga sumusunod na paghihigpit. Hindi mo dapat:

 • Alisin ang anumang copyright o iba pang mga abiso sa pagmamay-ari na nakapaloob sa nilalaman.
 • Gumamit ng anumang nilalaman mula sa website na ito sa anumang paraan na maaaring lumabag sa anumang copyright, karapatan sa intelektwal na ari-arian, o karapatan sa pagmamay-ari sa amin o anumang mga third party.
 • Gumawa, baguhin, ipakita, isagawa, i-publish, ipamahagi, ipakalat, i-broadcast, i-frame, ipaalam sa publiko o i-circulate sa anumang third party o pagsamantalahan ang HAEi at/o ang nilalaman para sa anumang komersyal na layunin, nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot.

Kinikilala mo na hindi ka nakakakuha ng anumang mga karapatan sa pagmamay-ari sa pamamagitan ng pag-download ng copyright na materyal. Ang pagbabago sa papel o mga digital na kopya ng anumang materyal na iyong na-print o na-download sa anumang paraan, o higit pang paggamit ng anumang mga guhit, litrato, video o audio sequence, o anumang mga graphic na hiwalay sa anumang kasamang teksto ay hindi pinahihintulutan nang walang nakasulat na pahintulot ng HAEi. Ang HAEi (at anumang natukoy na mga kontribyutor), bilang mga may-akda ng nilalaman sa aming website, ay dapat palaging kilalanin.

Paglikha ng account o profile

Ang paggawa ng account o mga serbisyo sa profile ay inilaan lamang para sa mga taong may edad na 13 taong gulang o mas matanda. Kung ikaw ay nasa ilalim ng legal na edad para bumuo ng isang umiiral na kontrata sa iyong bansa, (1) kinakatawan mo na mayroon kang pahintulot mula sa iyong magulang o legal na tagapag-alaga na magbigay ng mga personal na detalye at (2) na ang iyong magulang o legal na tagapag-alaga ay nirepaso at sumang-ayon na ang Mga Tuntuning ito sa ngalan mo. Pinapayuhan namin ang mga magulang na nagpapahintulot sa kanilang mga anak na gumamit ng anumang interactive o profile na serbisyo upang turuan ang kanilang mga anak tungkol sa online na kaligtasan.

Paggamit ng Exclusive Access Code ng Member Organization para sa HAEi Websites

Kung binigyan ka ng Eksklusibong Access Code, ng iyong mga pinuno ng Member Organization o HAEi, ikaw ang may pananagutan para sa naaangkop na paggamit nito. Ang code ay inilaan para lamang sa mga awtorisadong tatanggap (miyembro ng organisasyon, kawani ng HAEi) na tinukoy ng pinuno ng Member Organization o nagpadala ng HAEi. Mahigpit na ipinagbabawal na ibahagi ang iyong Exclusive Access Code sa sinumang third party nang walang nakasulat na pahintulot mula sa pinuno ng Member Organization o HAEi.

Pag-upload ng larawan

Kapag nag-upload o nag-aambag ng larawan ('photograph' 'photo' 'picture') sa anumang website ng HAEi, sumasang-ayon ka sa mga sumusunod na tuntunin at kundisyon. Kung hindi ka sumasang-ayon, mangyaring HUWAG mag-upload o mag-ambag ng larawan sa anumang paraan. Inilalaan ng HAEi ang karapatang tanggihan at alisin ang anumang na-upload na larawan mula sa pagpapakita sa website nito, sa anumang dahilan, anumang oras, nang walang paunang abiso. Ang mga larawang tinanggihan o inalis ay ganap na tatanggalin mula sa website, na walang natitirang mga kopya sa HAEi system. Sa pamamagitan ng pag-upload ng larawan sa anumang website ng HAEi:

 • Ginagarantiya mo na ikaw ang legal na may-ari ng copyright ng larawang iyon o nabigyan ng buo at hindi pinaghihigpitang mga karapatan mula sa may-ari ng copyright, copyright, at may ganap na karapatan na kopyahin, ipadala at ipakita ang larawan sa anumang media sa website na ito o anumang iba pa. .
 • Ginagarantiya mo na sinumang tao na malinaw na makikilala ay pumayag na mailimbag o maipakita ang kanilang pagkakahawig o mayroon kang ganap na karapatan na gamitin ang larawan sa ganitong paraan at tanggapin ang buong pananagutan para sa naturang paggamit.
 • Ikaw ang tanging may pananagutan para sa nilalaman nito at para sa anumang pagkakasala, paghahabol, o pinsalang dulot ng nilalaman ng larawang iyon. Dapat ka lang mag-upload ng mga larawang naaangkop at nauugnay sa iyong aktibidad. Hindi ka dapat mag-upload ng mga larawang naglalaman ng hindi kanais-nais o potensyal na nakakapanakit na nilalaman. Kabilang dito ngunit hindi limitado sa kahubaran, karahasan, at iba pang nakakasakit, ilegal o hindi naaangkop na mga larawan o video.
 • Binibigyan mo ng pahintulot ang HAEi na gamitin ang larawan para sa anumang layuning pang-promosyon, gaya ng paggamit ng larawan sa mga feed ng data nito sa iba pang mga website, sa aming mga social media platform, o sa aming Mga Pananaw sa Pandaigdig magazine o newsletter.
 • Sumasang-ayon ka na ang HAEi ay hindi maaaring panagutin para sa maling paggamit o pang-aabuso ng anumang larawang na-upload mo sa isang website ng HAEi.

Suspensyon at Pagwawakas

Tutukuyin namin, sa aming pagpapasya, kung nagkaroon ng paglabag sa aming Mga Tuntunin ng Paggamit sa pamamagitan ng iyong paggamit sa aming website. Kapag may naganap na paglabag sa mga tuntuning ito, maaari kaming magsagawa ng ganoong pagkilos na sa tingin namin ay naaangkop, na maaaring kabilang ang aming pagsasagawa ng lahat o alinman sa mga sumusunod na aksyon:

 • Agad, pansamantala, o permanenteng pag-withdraw ng iyong karapatang gamitin ang aming mga website at/o mga profile at account.
 • Pagbibigay ng babala sa iyo.
 • Mga legal na paglilitis laban sa iyo para sa pagbabayad ng lahat ng mga gastos sa batayan ng bayad-pinsala (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, makatwirang administratibo at legal na mga gastos).
 • Karagdagang legal na aksyon laban sa iyo.
 • Pagbubunyag ng naturang impormasyon sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas ayon sa iniaatas ng batas.

Ibinubukod namin ang pananagutan para sa mga aksyong ginawa bilang tugon sa mga paglabag sa patakarang ito sa katanggap-tanggap na paggamit. Ang mga tugon na inilarawan sa patakarang ito ay hindi limitado, at maaari kaming gumawa ng anumang iba pang aksyon na makatwirang itinuturing naming naaangkop.

Mga Link at Mapagkukunan ng Third Party

Ang aming mga website ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga website at mapagkukunan na pinapatakbo ng mga third party. Ang mga link na ito ay ibinigay para sa iyong sanggunian lamang. Hindi namin kinokontrol ang mga third party na website o mapagkukunan at hindi kami mananagot para sa kanilang kakayahang magamit o nilalaman. Ang aming pagsasama ng mga link sa anumang third party na mga website ay hindi nagpapahiwatig ng anumang pag-endorso ng materyal sa naturang mga website o anumang kaugnayan sa kanilang mga operator.

Pagli-link sa aming mga Website

Maaari kang mag-link sa aming mga website, kung gagawin mo ito sa paraang patas at legal at hindi nakakasira sa aming reputasyon o sinasamantala ito. Hindi ka dapat magtatag ng isang link sa paraang magmungkahi ng anumang anyo ng samahan, pag-apruba, o pag-endorso sa aming bahagi kung saan walang umiiral. Ang aming mga website ay maaaring hindi naka-frame sa/sa anumang iba pang site. Inilalaan namin ang karapatang bawiin ang pahintulot sa pagli-link nang walang abiso.

Mga Limitasyon ng Pananagutan

Mangyaring basahin nang mabuti ang seksyong ito habang itinatakda nito ang mga limitasyon ng aming pananagutan sa iyo kaugnay ng iyong paggamit sa mga website ng HAEi.

Sa lawak na pinahihintulutan ng batas, ibinubukod namin ang lahat ng kundisyon, warranty, representasyon, o iba pang tuntunin na maaaring malapat sa aming mga website o anumang nilalaman sa mga ito, ipinahayag man o ipinahiwatig. Hindi kami mananagot sa sinumang user para sa anumang pagkawala o pinsala, kahit na mahulaan, na magmumula sa ilalim o may kaugnayan sa:

 • paggamit ng, o kawalan ng kakayahang gamitin ang aming mga website; o
 • paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalamang ipinapakita sa aming mga website (anuman ang pinagmulan ng naturang nilalaman).

Sumasang-ayon ka na huwag gamitin ang aming mga site para sa anumang layunin ng komersyal o negosyo. Wala kaming pananagutan sa iyo para sa anumang pagkawala ng kita, negosyo, pagkagambala sa negosyo, o pagkakataon sa negosyo. Wala kaming pananagutan para sa nilalaman ng mga website na naka-link sa o mula sa aming mga website. Ang mga nasabing link ay hindi dapat bigyang-kahulugan bilang mga pag-endorso namin sa mga naka-link na website na iyon. Hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala na maaaring lumabas mula sa iyong paggamit ng mga ito. Hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala o pinsalang dulot ng isang virus, distributed denial-of-service attack, o iba pang materyal na nakakapinsala sa teknolohiya na maaaring makahawa sa iyong kagamitan sa computer, mga program sa computer, data, o iba pang materyal na pagmamay-ari dahil sa iyong paggamit ng aming mga website o sa iyong pag-download ng anumang nilalaman mula sa kanila, o sa anumang (mga) website na naka-link sa o mula sa kanila. Kinikilala mo na ginawa naming available sa iyo ang aming mga website na umaasa sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at, lalo na, sa Mga Limitasyon ng Pananagutan. Walang kabiguan o pagkaantala sa amin na gamitin ang anumang karapatan o remedyo na ibinigay sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o ng batas ay dapat na bubuo ng isang pagwawaksi niyan o anumang iba pang karapatan o remedyo, at hindi rin nito mapipigilan o humihigpit sa karagdagang paggamit niyan o anumang iba pang karapatan o lunas. Walang isa o bahagyang paggamit ng naturang karapatan o remedyo ang dapat pumipigil o maghihigpit sa karagdagang paggamit niyan o anumang iba pang karapatan o remedyo. Ang anumang mga karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob dito ay nakalaan.

Impormasyon Kolektahin namin

Nagpapatupad kami ng iba't ibang mga hakbang sa seguridad upang mapanatili ang kaligtasan ng anumang personal na impormasyong ibinigay mo sa amin. Magbasa nang higit pa tungkol sa impormasyong kinokolekta namin at kung paano namin pinoprotektahan ang iyong data sa aming Pribadong Patakaran at Patakaran ng Cookie. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o problema sa pagiging naa-access ng website, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin: news@haei.org

Mga update sa mga term na ito

Inilalaan ng HAEi ang karapatang baguhin ang mga tuntuning ito anumang oras para sa anumang dahilan nang walang paunang abiso. Responsibilidad mong panatilihing updated ang iyong sarili sa anumang mga pagbabagong maaaring makaapekto sa iyo. Huling na-update: Pebrero 2022.