Integritetspolicy

HAEi har åtagit sig att skydda din integritet, och det inkluderar att skydda all data du delar med oss. Denna policy förklarar vilken data vi samlar in, vad vi gör med din data och hur vi lagrar din data. Och slutligen, vad du kan göra om du har frågor.

VILKA DATA SAMLAR VI IN, OCH VARFÖR?

Genom din användning av sidorna på denna webbplats kan vi samla in data från dig. Ibland relaterar de uppgifter vi samlar in dig eller identifierar dig. I denna policy definieras data som hänför sig till eller identifierar en fysisk person som "personuppgifter". "Data" inkluderar alltid personuppgifter. Vårt mål är alltid att upprätthålla den högsta nivån av integritet och säkerhet med dina personuppgifter, i enlighet med principerna för den allmänna dataskyddsförordningen. Vi kommer endast att behandla dina uppgifter när vi anser att det är rättvist och lagligt att göra det.

VI KAN INSAMLA IN FÖLJANDE DATA FRÅN DIG:

 • Information du lämnar till oss när du fyller i formulär på vår webbplats eller när du bestämmer dig för att skapa en profil för att använda våra tjänster. Till exempel kontaktformulär, anmälan till vårt nyhetsbrev eller tidning, registreringar för evenemang eller ett konto för HAEi Advocacy Academy, eller en profil för vår hej dag 🙂 aktivitetsutmaning.

De uppgifter vi kan samla in är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Land
 • Kategori: (patient/vårdgivare, läkare, sjuksköterska, vårdpersonal, läkemedelsföretag, press/media/andra)

Vissa fält kommer att vara obligatoriska att fylla i för att kunna skapa en profil. Dessa kommer att markeras med en * på profilformuläret.

Ibland är orsaken till datainsamling uppenbar, till exempel när du ger oss din e-postadress för att vi ska kunna kontakta dig. När det inte är det kommer vi att beskriva för dig vid tidpunkten för insamlingen syftet med att samla in uppgifterna och om möjligt be om ditt samtycke. I den mån det är möjligt anonymiserar vi de uppgifter vi samlar in från dig.

 • Register över dina besök på webbplatsen, genom cookies och annat. Dessa register kan inkludera trafikdata, platsinformation, loggar, information om din dator eller mobila enhet som, om tillämpligt, din IP-adress, operativsystem, mobiloperatör eller enhetsidentifierande information.

 Vi samlar inte in känsliga personuppgifter.

Såvida du inte skapar ett konto eller en profil eller är en ungdom som går med i vår HAEi Youngsters' Community, samlar vi inte avsiktligt in personuppgifter från någon under sexton år (16). Om du är under 16 år måste du få tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare innan du lämnar några personliga uppgifter

HUR ANVÄNDER VI DE DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Vi använder uppgifterna vi samlar in från dig för att tillhandahålla HAE-relaterade nyhetsbrev eller tidskrifter och för att svara på din interaktion med våra kontaktpunkter.

Du kan avregistrera dig från valfri e-postlista genom att klicka på den angivna länken i e-postmeddelandet.

Skapa en profil eller ett konto

Om du skapar en profil eller ett konto på någon av våra webbplatser lagras och används dina personuppgifter/data för att göra det enklare för dig att komma åt våra tjänster när du kommer tillbaka till webbplatsen.

För HAEi Advocacy Academy används ditt kontos personliga information/data för att säkerställa att vissa publikspecifika kurser är tillgängliga för dig, där det är relevant att medlemsorganisationens exklusiva åtkomstkoder har använts på lämpligt sätt, och för att kommunicera med dig angående HAEi Advocacy Academy mestadels av e-post. Exempel på denna kommunikation inkluderar ämnen som: uppdateringar om HAEi Advocacy Academy, förfrågningar om feedback, tillgänglighet av nya kurser och bekräftelsemail.

För haeday.org används din profils personuppgifter/data för att säkerställa att dina aktiviteter tillskrivs dig och för att kommunicera med dig ang. hej dag 🙂 mestadels via e-post. Exempel på kommunikation från oss inkluderar ämnen som: deltagande i ett visst antal aktiviteter/nå vissa stegsummor, uppdateringar om hur aktivitetskampanjen fortskrider för hej dag :-), och förfrågningar om feedback.

Vi använder inte dina personuppgifter/data för manuell eller automatisk profilering.

Dessutom använder vår webbplats cookies för att få din IP-adress, webbläsarinformation och information om den teknik du använder för att interagera med oss ​​genom att placera en mjukvara i din webbläsare. Om du vill ändra hur cookies fungerar eller ta bort dem kan du göra det genom att ändra din webbläsares inställningar eller inställningar. Om du gör det kan det påverka hur webbplatsen ser ut eller fungerar för dig.

När det är tillämpligt analyserar vi denna information för att förbättra vår webbplats, förbättra de produkter och tjänster vi tillhandahåller och skydda oss och dig från skadlig webbaktivitet. Vi kan komma att dela denna information med tredje part. Dessa tredje parter och deras respektive integritetspolicyer är följande:

HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA UPPGIFTER?

I allmänhet behåller vi dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla den tjänst eller produkt du efterfrågade.

Du kan alltid avbryta prenumerationen på tjänsten och vid behov kan du när som helst be oss att förstöra dina uppgifter.

VAR LAGRAS DIN DATA?

Vår webbserver finns i Tyskland (webbplats), och våra e-posttjänster finns i USA.

HUR SÄKERAR VI DINA DATA ÄR SÄKRA?

Vi vidtar ett antal åtgärder för att säkerställa att data vi samlar in skyddas från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse, inklusive följande:

 • Vi granskar regelbundet vår datainsamling, lagring och bearbetning, inklusive fysiska och elektroniska säkerhetsåtgärder.
 • Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter endast till HAEi-personal och de agenter och affärspartners som behöver tillgång till dem för att kunna leverera HAE-produkter och tjänster.
 • Alla våra anställda och affärspartners är föremål för strikt sekretess- och tystnadsplikt, vars överträdelse kan leda till uppsägning och/eller ansvar.
 • Alla våra anställda får regelbunden lämplig utbildning, inklusive utbildning i informationsintegritet som passar deras respektive områden och discipliner.

DELAR VI DINA DATA?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part.

Ibland kan vi behöva dela dina uppgifter för specifika ändamål. Dessa syften kan inkludera:

 • För att vi ska kunna följa en rättslig skyldighet eller för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägeri eller brott.
 • För att upptäcka eller korrigera tekniska eller säkerhetsproblem.
 • För att tillämpa eller upprätthålla våra allmänna villkor eller för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för oss, dig, våra kunder, våra affärspartners, andra eller allmänheten.
 • För att upprätthålla kontinuitet i tjänsten i händelse av att vi säljer eller likviderar delar av eller hela vår verksamhet eller tillgångar.

Dessutom kan vår webbplats innehålla länkar till våra affärspartners eller andra tredje parter. Vänligen förstå att dessa webbplatser har sina egna policyer, och vi tar inget ansvar eller ansvar för din användning av dessa webbplatser eller några produkter eller tjänster som finns tillgängliga där.

ÄR DU skyldig att förse OSS MED DINA PERSONUPPGIFTER?

Ibland måste vi ha dina personuppgifter för att kunna interagera med dig. Att tillhandahålla viss personlig information är en förutsättning för att registrera dig för ett evenemang, ställa specifika frågor och välja att få ett nyhetsbrev eller en tidning. Om du inte tillhandahåller de begärda uppgifterna i dessa fall kommer du inte att kunna ta emot den givna tjänsten från oss.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU AVSEENDE DINA PERSONUPPGIFTER?

Du har rätt att få veta om vi har någon av dina personuppgifter och att få tillgång till dessa, och du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har gett oss samtycke till att ha eller använda dina uppgifter har du rätt att när som helst återkalla det samtycket.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Vilken myndighet som är lämplig varierar beroende på din jurisdiktion. Om du vill lämna in ett klagomål kan vi hjälpa dig att avgöra var klagomålet ska lämnas in.

Du kan kontakta oss när som helst för att utöva någon av dessa rättigheter. Förstå att vi ibland måste ha dina uppgifter för att kunna interagera med dig, så att utöva några eller alla av dessa rättigheter kan påverka din förmåga att använda vår webbplats eller våra tjänster.

VAD OM DU HAR YTTERLIGARE FRÅGOR?

Om du har ytterligare frågor om vår sekretesspraxis, vänligen kontakta vår datarepresentant Jørn Schultz-Boysen på dataprotection@haei.org

KONTAKT

Vi tar väl hand om dina uppgifter.

Operations huvudkontor:
HAE International (HAEi)
Vejlevej 16, 1.
DK-8700 Horsens
Danmark

Registrerad adress:
HAE International – HAEi
10560 Main Street
Ste. PS40 Fairfax City
VA 22030
usa

UPPDATERINGAR TILL DENNA PRIVATPOLITIK

HAEi förbehåller sig rätten att ändra denna policy när som helst av vilken anledning som helst utan föregående meddelande. Du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om sådana ändringar som kan påverka dig.

Senast uppdaterad: februari 2022.