Ochrana osobných údajov

Spoločnosť HAEi sa zaviazala chrániť vaše súkromie a to zahŕňa ochranu všetkých údajov, ktoré s nami zdieľate. Tieto zásady vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme, čo robíme s vašimi údajmi a ako vaše údaje uchovávame. A nakoniec, čo môžete urobiť, ak máte otázky.

AKÉ ÚDAJE Zhromažďujeme a PREČO?

Prostredníctvom vášho používania stránok na tejto webovej lokalite môžeme od vás zhromažďovať údaje. Niekedy sa údaje, ktoré zhromažďujeme, týkajú vás alebo vás identifikujú. V týchto zásadách sú údaje, ktoré sa týkajú alebo identifikujú fyzickú osobu, definované ako „osobné údaje“. „Údaje“ vždy zahŕňajú osobné údaje. Naším cieľom je vždy zachovať najvyššiu úroveň súkromia a bezpečnosti vašich osobných údajov v súlade so zásadami všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vaše údaje budeme spracovávať iba vtedy, keď to považujeme za spravodlivé a zákonné.

MÔŽEME OD VÁS ZHROMAŽĎOVAŤ NASLEDUJÚCE ÚDAJE:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete, keď vyplníte formuláre na našej webovej stránke alebo keď sa rozhodnete vytvoriť si profil na používanie našich služieb. Napríklad kontaktné formuláre, prihlásenie na odber nášho bulletinu alebo časopisu, prihlášky na podujatia alebo účet pre akadémiu HAEi Advocacy Academy alebo profil pre našu maj deň 🙂 aktivita výzva.

Údaje, ktoré môžeme zhromažďovať, sú:

 • Meno
 • E-mail
 • adresa
 • Krajinou
 • Kategória: (pacient/opatrovateľ, lekár, zdravotná sestra, zdravotník, farmaceutická spoločnosť, tlač/médiá/iné)

Vyplnenie niektorých polí bude povinné, aby ste mohli vytvoriť profil. Tieto budú označené * vo formulári profilu.

Niekedy bude dôvod zhromažďovania údajov zrejmý, napríklad keď nám poskytnete svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať. Ak tomu tak nie je, opíšeme vám pri zbere účel zberu údajov a ak je to možné, požiadame vás o súhlas. Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, v rámci možností anonymizujeme.

 • Záznamy o vašich návštevách na stránke, prostredníctvom cookies a inak. Tieto záznamy môžu zahŕňať údaje o premávke, informácie o polohe, denníky, informácie o vašom počítači alebo mobilnom zariadení, ako je, ak je to vhodné, vaša IP adresa, operačný systém, mobilný operátor alebo identifikačné údaje zariadenia.

 Nezhromažďujeme citlivé osobné údaje.

Pokiaľ si nevytvoríte účet alebo profil alebo nie ste mladým, ktorý sa pripojí k našej komunite mladých ľudí HAEi, zámerne nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako šestnásť rokov (16). Ak máte menej ako 16 rokov, musíte pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov získať povolenie od rodiča alebo zákonného zástupcu

AKO POUŽÍVAME ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽDUJEME?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, používame na poskytovanie bulletinov alebo časopisov súvisiacich s HAE a na reakciu na vašu interakciu s našimi kontaktnými bodmi.

Z odberu ľubovoľného zoznamu e-mailov sa môžete odhlásiť kliknutím na uvedený odkaz v e-maile.

Vytvorenie profilu alebo účtu

Ak si vytvoríte profil alebo účet na ktorejkoľvek z našich webových stránok, vaše osobné informácie/údaje sa uložia a použijú, aby sme vám uľahčili prístup k našim službám, keď sa na webovú stránku vrátite.

V prípade akadémie HAEi Advocacy Academy sa osobné informácie/údaje vášho účtu používajú na zabezpečenie toho, aby ste mali prístup k niektorým kurzom špecifickým pre publikum, ak je to relevantné, že kódy exkluzívneho prístupu členskej organizácie boli správne použité, a na komunikáciu s vami ohľadom akadémie HAEi Advocacy väčšinou prostredníctvom email. Príklady tejto komunikácie zahŕňajú témy ako: aktualizácie HAEi Advocacy Academy, žiadosti o spätnú väzbu, dostupnosť nových kurzov a potvrdzujúce e-maily.

Pre haeday.org sa osobné informácie/údaje vášho profilu používajú na zabezpečenie toho, aby sa vám vaše aktivity pripisovali, a na komunikáciu s vami ohľadom maj deň 🙂 väčšinou emailom. Príklady našej komunikácie zahŕňajú témy ako: účasť na určitom počte aktivít/dosiahnutie určitého počtu krokov, aktuálne informácie o pokroku kampane aktivít pre ahoj deň :-), a žiadosti o spätnú väzbu.

Vaše osobné údaje/údaje nepoužívame na manuálne alebo automatické profilovanie.

Naša webová stránka navyše používa súbory cookie na získanie vašej IP adresy, informácií o prehliadači a informácií o technológii, ktorú používate na interakciu s nami umiestnením softvéru do vášho prehliadača. Ak chcete zmeniť spôsob fungovania súborov cookie alebo ich odstrániť, môžete tak urobiť zmenou preferencií alebo nastavení prehliadača. Ak tak urobíte, môže to ovplyvniť spôsob, akým sa vám webová lokalita zobrazuje alebo ako funguje.

Ak je to možné, analyzujeme tieto informácie, aby sme zlepšili našu webovú stránku, zlepšili produkty a služby, ktoré poskytujeme, a chránime nás aj vás pred škodlivými aktivitami na webe. Tieto informácie môžeme zdieľať s tretími stranami. Tieto tretie strany a ich príslušné zásady ochrany osobných údajov sú nasledovné:

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Vo všeobecnosti uchovávame vaše údaje len dovtedy, kým je to potrebné na poskytnutie služby alebo produktu, o ktorý ste požiadali.

Vždy sa môžete odhlásiť zo služby a v prípade potreby nás môžete kedykoľvek požiadať o zničenie vašich údajov.

KDE SÚ VAŠE ÚDAJE ULOŽENÉ?

Náš webový server sa nachádza v Nemecku (webová stránka) a naše poštové služby sa nachádzajú v Spojených štátoch.

AKO ZABEZPEČÍME ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV?

Podnikáme niekoľko krokov, aby sme zabezpečili, že údaje, ktoré zhromažďujeme, budú chránené pred neoprávneným prístupom, pozmenením, zverejnením alebo zničením, vrátane nasledujúcich:

 • Pravidelne kontrolujeme naše postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov vrátane fyzických a elektronických bezpečnostných opatrení.
 • Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme len na personál HAEi a tých agentov a obchodných partnerov, ktorí k nim potrebujú prístup, aby mohli dodávať produkty a služby HAE.
 • Všetci naši zamestnanci a obchodní partneri podliehajú prísnej povinnosti mlčanlivosti a mlčanlivosti, ktorej porušenie môže viesť k ukončeniu pracovného pomeru a/alebo zodpovednosti.
 • Všetci naši zamestnanci absolvujú pravidelné primerané školenia vrátane školení o ochrane osobných údajov vhodných pre ich príslušné oblasti a disciplíny.

ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnou treťou stranou.

Niekedy môžeme byť požiadaní o zdieľanie vašich údajov na konkrétne účely. Tieto účely môžu zahŕňať:

 • Aby sme splnili zákonnú povinnosť alebo odhaľovali, predchádzali alebo inak riešili podvody alebo trestnú činnosť.
 • S cieľom zistiť alebo opraviť technické alebo bezpečnostné problémy.
 • Za účelom uplatňovania alebo presadzovania našich zmluvných podmienok alebo ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti nás, vás, našich zákazníkov, našich obchodných partnerov, iných osôb alebo verejnosti.
 • Aby sme zachovali kontinuitu služieb v prípade, že predáme alebo zlikvidujeme niektoré alebo všetky naše podnikanie alebo aktíva.

Okrem toho môže naša webová stránka obsahovať odkazy na našich obchodných partnerov alebo iné tretie strany. Prosím, pochopte, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za používanie týchto webových stránok alebo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré sú na nich dostupné.

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Niekedy musíme mať vaše osobné údaje, aby sme s vami mohli komunikovať. Poskytnutie niektorých osobných údajov je nevyhnutným predpokladom na prihlásenie sa na podujatie, kladenie konkrétnych otázok a prihlásenie sa na odber bulletinu alebo časopisu. Ak v týchto prípadoch neposkytnete požadované údaje, nebudete môcť od nás získať danú službu.

AKÉ PRÁVA MÁTE TÝKAJÚCE SA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Máte právo vedieť, či máme nejaké vaše osobné údaje a máte k nim prístup, a máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov. Ak ste nám udelili súhlas na uchovávanie alebo používanie vašich údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ktorý orgán je vhodný, sa líši v závislosti od vašej jurisdikcie. Ak chcete podať sťažnosť, môžeme vám pomôcť pri určovaní miesta, kde sa má sťažnosť podať.

Pre uplatnenie ktoréhokoľvek z týchto práv nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Uvedomte si, že niekedy budeme musieť mať vaše údaje, aby sme s vami mohli komunikovať, a preto uplatnenie niektorých alebo všetkých týchto práv môže ovplyvniť vašu schopnosť používať našu webovú stránku alebo naše služby.

ČO AK MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov, kontaktujte nášho zástupcu pre údaje Jørna Schultza-Boysena na adrese dataprotection@haei.org

KONTAKT

O vaše údaje sa dobre staráme.

Veliteľstvo operácie:
HAE International (HAEi)
Vejlevej 16, 1.
DK-8700 Horsens
Dánsko

Registrovaná adresa:
HAE International - HAEi
10560 Main Street
Ste. PS40 Fairfax City
VA 22030
Spojené štáty americké

AKTUALIZÁCIE TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

HAEi si vyhradzuje právo zmeniť tieto zásady kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia. Zodpovedáte za to, aby ste sa informovali o všetkých takýchto zmenách, ktoré by sa vás mohli týkať.

Posledná aktualizácia: február 2022.