Használati feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket és adatvédelmi szabályzatunkat, mielőtt a HAE International webhelyeit használná. Weboldalaink bármely részének használatával elismeri, hogy elfogadja ezeket a feltételeket.

Ezt a weboldalt a HAE International (HAEi) kizárólag oktatási és érdekképviseleti célokra biztosítja. Ezek a Felhasználási Feltételek meghatározzák azokat a használati feltételeket, amelyek alapján Ön akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként használhatja weboldalainkat. Weboldalaink használata magában foglalja fórumaink elérését, böngészését, keresését, regisztrációját vagy használatát. A jelen Felhasználási feltételeket időről időre frissíthetjük. Weboldalaink használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és beleegyezik azok betartásába. Ha nem fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket, nem használhatja weboldalainkat. Weboldalainkat csak törvényes célokra használhatja. Nem használhatja weboldalainkat:

 • Bármilyen módon, amely sérti a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy rendelkezéseket.
 • Bármilyen módon, amely jogellenes vagy csalárd, vagy bármilyen jogellenes vagy csalárd célja vagy hatása van.
 • Bármilyen adat tudatos továbbítása, bármilyen olyan anyag küldése vagy feltöltése, amely vírusokat, trójai falakat, férgeket, időzített bombákat, billentyűleütés-naplózókat, kémprogramokat, reklámprogramokat, vagy bármilyen más káros programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, amely bármilyen számítógépes szoftver működését hátrányosan befolyásolja. vagy hardver.

Jogi nyilatkozat

Az ezen a weboldalon található információk, beleértve a véleményeket és ajánlásokat, kizárólag oktatási célokat szolgálnak. Az ilyen információk nem helyettesíthetik a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Senki sem járhat el az ezen a weboldalon közölt információk alapján anélkül, hogy előzetesen szakképzett orvostól kérne orvosi tanácsot. Nem számít, mennyire pontosak vagy relevánsak, az internetről vagy e-mailekből származó információk nem helyettesítik az illetékes orvosi ellátást. Az ezen a weboldalon található információk a legjobb szándékkal készültek, és a HAEi legjobb tudása szerint pontosak. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ezt a weboldalt naprakészen és pontosabban tartsuk. Ha ennek ellenére valami hibás vagy elavult dologgal találkozik, köszönjük, ha értesít minket. Kérjük, jelölje meg, hogy a honlapon hol olvasta a tájékoztatást. Ezt követően a lehető leghamarabb megvizsgáljuk. Kérjük, küldje el válaszát e-mailben a következő címre: news@haei.org Néhány weboldalunkról fordítást biztosítunk. Ezeket a fordításokat a Google Fordító szolgáltatja, amely számítógépes programokat használ a gépi fordítás létrehozásához. A programok folyamatosan javulnak, de előfordulhat, hogy a fordítások nem mindig pontosak. A webes űrlapok használatakor arra törekszünk, hogy a kötelező mezők számát minimálisra korlátozzuk. A HAEi nem vállal felelősséget a HAEi által ezen a weboldalon keresztül vagy a HAEi nevében biztosított adatok, tanácsok vagy ötletek felhasználásából eredő károkért.

Szerzői jog és szellemi tulajdon

Az ezen a weboldalon található tartalomra vonatkozó összes szellemi tulajdonjog a HAEi-t illeti meg. Weboldalunk szerzői jogi anyagokat, kereskedelmi neveket és védjegyeket, valamint egyéb védett információkat tartalmaz. Ezen információkhoz, képekhez és a weboldalon megjelenő egyéb tartalmakhoz hozzáférhet, megtekintheti és kinyomtathatja a másolatokat, szigorúan a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően. Csak saját személyes, nem kereskedelmi használatra töltheti le, tekintheti meg, nyomtathatja ki, használhatja, idézheti és idézheti a webhelyet, azzal a feltétellel, hogy megfelelő elismerést ad a HAEi-nek. Kifejezetten fenntartunk minden szellemi tulajdonjogot. A weboldal használatára az alábbi korlátozások vonatkoznak. Nem szabad:

 • Távolítsa el a tartalomban szereplő szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket.
 • A webhely bármely tartalmát olyan módon használja, amely sértheti a szerzői jogokat, a szellemi tulajdonjogokat vagy a mi vagy bármely harmadik fél tulajdonjogát.
 • Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül reprodukálni, módosítani, megjeleníteni, előadni, közzétenni, terjeszteni, terjeszteni, sugározni, keretet készíteni, nyilvánosságra hozni vagy harmadik félnek terjeszteni, vagy felhasználni a HAEi-t és/vagy a tartalmat bármilyen kereskedelmi célra.

Ön tudomásul veszi, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló anyagok letöltésével nem szerez tulajdonjogot. A HAEi írásos engedélye nélkül tilos az Ön által kinyomtatott vagy letöltött anyagok papír vagy digitális másolatának bármilyen módon történő módosítása, illetve illusztrációk, fényképek, video- vagy audioszekvenciák vagy grafikák további felhasználása a kísérőszövegtől elkülönítve. A HAEi-t (és az azonosított közreműködőket), mint a weboldalunk tartalmának szerzőit, mindig el kell ismerni.

Fiók vagy profil létrehozása

A fiók vagy profil létrehozása szolgáltatás kizárólag 13 éves vagy annál idősebb személyek számára készült. Ha még nem éri el az országában kötelező érvényű szerződés megkötéséhez szükséges korhatárt, (1) kijelenti, hogy szülője vagy törvényes gyámja engedélyt kapott személyes adatok megadására, és (2) szülője vagy törvényes gyámja áttekintette és beleegyezett ezeket a feltételeket az Ön nevében. Javasoljuk azoknak a szülőknek, akik engedélyezik gyermekeiknek bármilyen interaktív vagy profilszolgáltatás használatát, hogy felvilágosítsák gyermekeiket az online biztonságról.

Tagszervezeti kizárólagos hozzáférési kódok használata a HAEi webhelyekhez

Ha a tagszervezetének vezetői vagy a HAEi Exkluzív hozzáférési kódot biztosítottak Önnek, Ön felelős annak megfelelő használatáért. A kód csak a tagszervezeti vezető vagy az HAEi küldője által meghatározott jogosult címzetteknek (a szervezet tagja, az HAEi munkatársai) szól. Szigorúan tilos a kizárólagos hozzáférési kódot harmadik féllel megosztani a tagszervezet vezetőjének vagy a HAEi-nek írásbeli hozzájárulása nélkül.

Kép feltöltése

Amikor feltölt egy képet ("fotó" "fotó" "kép") bármely HAEi webhelyre, elfogadja az alábbi feltételeket. Ha nem ért egyet, kérjük, NE töltsön fel vagy adjon hozzá képet semmilyen módon. A HAEi fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból, bármikor, előzetes értesítés nélkül elutasítson és eltávolítson bármely feltöltött képet a weboldaláról. Az elutasított vagy eltávolított képek teljes egészében törlésre kerülnek a webhelyről, a HAEi rendszerben nem maradnak másolatok. Kép feltöltésével bármely HAEi webhelyre:

 • Ön garantálja, hogy Ön az adott kép szerzői jogának törvényes tulajdonosa, vagy teljes és korlátlan jogot kapott a szerzői jog tulajdonosától, a szerzői jogtól, és teljes joggal rendelkezik a kép másolására, továbbítására és megjelenítésére ezen a webhelyen vagy bármely más médián. .
 • Ön garantálja, hogy minden egyértelműen azonosítható személy hozzájárult képmásának kinyomtatásához vagy megjelenítéséhez, vagy hogy Ön teljes joggal rendelkezik a kép ilyen módon történő felhasználására, és teljes felelősséget vállal az ilyen felhasználásért.
 • Kizárólag Ön felelős a kép tartalmáért, valamint a kép tartalmából eredő bármely jogsértésért, követelésért vagy kárért. Csak olyan képeket töltsön fel, amelyek megfelelőek és relevánsak tevékenységének. Nem tölthet fel olyan képeket, amelyek kifogásolható vagy potenciálisan sértő tartalmat tartalmaznak. Ide tartozik többek között a meztelenség, az erőszak és más sértő, illegális vagy nem megfelelő képek vagy videók.
 • Ön engedélyt ad a HAEi-nek arra, hogy a képet bármilyen promóciós célra felhasználja, például felhasználja a képet más webhelyek adatfolyamaiban, közösségi média platformjainkon vagy Globális perspektívák magazint vagy hírlevelet.
 • Ön elfogadja, hogy a HAEi nem tehető felelőssé a HAEi webhelyére feltöltött képekkel való visszaélésért vagy visszaélésért.

Felfüggesztés és megszüntetés

Saját belátásunk szerint határozzuk meg, hogy webhelyünk használata során megsértették-e a használati feltételeinket. E feltételek megsértése esetén megtehetjük az általunk megfelelőnek ítélt lépéseket, amelyek magukban foglalhatják az alábbi intézkedések mindegyikét vagy bármelyikét:

 • Weboldalaink és/vagy profiljaink és fiókjaink használati jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása.
 • Figyelmeztetés kiadása Önnek.
 • Jogi eljárás Ön ellen az összes költség kártalanítási alapon történő megtérítésére (beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerű adminisztratív és jogi költségeket).
 • További jogi lépések ellened.
 • Az ilyen információk nyilvánosságra hozatala a bűnüldöző hatóságok számára a törvényben előírtak szerint.

Kizárjuk a felelősséget a jelen elfogadható felhasználási szabályzat megsértése miatt tett intézkedésekért. A jelen szabályzatban leírt válaszok nem korlátozottak, és megtehetünk minden olyan intézkedést, amelyet ésszerűen megfelelőnek tartunk.

Harmadik féltől származó hivatkozások és források

Weboldalaink tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek által üzemeltetett más webhelyekre és forrásokra. Ezek a linkek csak tájékoztatásul szolgálnak. Nem ellenőrizzük harmadik felek webhelyeit vagy erőforrásait, és nem vállalunk felelősséget azok elérhetőségéért vagy tartalmukért. Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások beillesztése nem jelenti az ilyen webhelyeken található anyagok jóváhagyását vagy az üzemeltetőikkel való kapcsolattartást.

Weboldalainkra mutató linkelés

Weboldalainkra hivatkozhat, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, és nem sérti hírnevünket, és nem használja ki azt. Nem hozhat létre olyan hivatkozást, amely a részünkről való társulás, jóváhagyás vagy jóváhagyás bármilyen formáját sugallja, ha ilyen nem létezik. Weboldalaink nem lehetnek bekeretezve más webhelyen. Fenntartjuk a jogot a linkelési engedély előzetes értesítés nélküli visszavonására.

A felelősség korlátozásai

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a részt, mivel ez meghatározza az Ön felé fennálló felelősségünk határait a HAEi webhelyeinek Ön általi használatával kapcsolatban.

A törvény által megengedett mértékig kizárunk minden olyan feltételt, garanciát, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt, amely a weboldalainkra vagy az azokon található bármely tartalomra vonatkozhat, akár kifejezett, akár hallgatólagos. Nem vállalunk felelősséget a felhasználó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, még akkor sem, ha az előre látható volt, és amely a következőkből ered:

 • weboldalaink használata vagy használatának képtelensége; vagy
 • a weboldalainkon megjelenített tartalom használata vagy támaszkodása (függetlenül az ilyen tartalom eredetétől).

Ön beleegyezik abba, hogy webhelyeinket semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra nem használja. Nem vállalunk felelősséget Ön felé semmilyen profitkiesésért, üzletmenetért, üzleti megszakításért vagy üzleti lehetőségért. Nem vállalunk felelősséget a webhelyeinkre hivatkozott vagy azokról származó webhelyek tartalmáért. Az ilyen hivatkozásokat nem szabad úgy értelmezni, mint a hivatkozott webhelyek jóváhagyását. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a használatukból eredhet. Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amelyet vírus, megosztott szolgáltatásmegtagadási támadás vagy más technológiailag káros anyag okoz, amely megfertőzheti az Ön számítógépes berendezéseit, számítógépes programjait, adatait vagy más védett anyagát a mi használatunk miatt. webhelyekre, vagy az róluk található tartalmak letöltésére, vagy a róluk hivatkozott webhely(ek)re. Ön tudomásul veszi, hogy weboldalainkat a jelen Felhasználási Feltételek és különösen a jelen Felelősségi Korlátozások alapján tettük elérhetővé az Ön számára. A jelen Felhasználási Feltételek vagy a törvény által biztosított jogok vagy jogorvoslatok gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem jelenti az adott vagy bármely más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, és nem akadályozza vagy korlátozza ezen vagy bármely más jog további gyakorlását vagy jogorvoslat. Az ilyen jog vagy jogorvoslat egyetlen vagy részleges gyakorlása sem akadályozza meg vagy korlátozza ezen vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását. Minden, itt kifejezetten nem biztosított jog fenntartva.

Általunk gyűjtött információk

Számos biztonsági intézkedést alkalmazunk az Ön által nekünk megadott személyes adatok biztonságának megőrzése érdekében. Tudjon meg többet az általunk gyűjtött információkról és arról, hogyan védjük adatait a mi oldalunkon Adatkezelési tájékoztató és a Cookie-k használata. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a weboldal elérhetőségével kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal: news@haei.org

Frissítések ezekhez a feltételekhez

A HAEi fenntartja a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor, bármilyen okból előzetes értesítés nélkül módosítsa. Ön felelős azért, hogy tájékoztassa magát minden olyan változásról, amely érintheti Önt. Utolsó frissítés: 2022. február.