Kasutustingimused

Enne HAE Internationali veebisaidi kasutamist lugege hoolikalt läbi need kasutustingimused ja meie privaatsuspoliitika. Mis tahes meie veebisaidi kasutamine kinnitab, et nõustute nende tingimustega.

Seda veebisaiti pakub HAE International (HAEi) ainult harimise ja propageerimise eesmärgil. Need kasutustingimused ütlevad teile kasutustingimused, mille alusel võite meie veebisaite kasutada, olgu siis külalisena või registreeritud kasutajana. Meie veebisaitide kasutamine hõlmab meie foorumitele juurdepääsu, nende sirvimist, otsimist, registreerimist või kasutamist. Võime neid kasutustingimusi aeg-ajalt värskendada. Meie veebisaite kasutades kinnitate, et nõustute käesolevate kasutustingimustega ja nõustute neid järgima. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, ei tohi te meie veebisaite kasutada. Võite meie veebisaite kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel. Te ei tohi meie veebisaite kasutada:

 • Mis tahes viisil, mis rikub kohaldatavaid kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seadusi või määrusi.
 • Mis tahes viisil, mis on ebaseaduslik või petturlik või millel on ebaseaduslik või petturlik eesmärk või mõju.
 • Mis tahes andmete teadlikult edastamiseks, mis tahes materjali saatmiseks või üleslaadimiseks, mis sisaldab viiruseid, Trooja hobuseid, usse, viitsütikuga pomme, klahvivajutuste logijaid, nuhkvara, reklaamvara või muid kahjulikke programme või sarnaseid arvutikoode, mis on loodud mis tahes arvutitarkvara toimimist negatiivselt mõjutama. või riistvara.

Hoiatused

Sellel veebisaidil sisalduv teave, sealhulgas arvamused ja soovitused, on mõeldud ainult hariduslikel eesmärkidel. Selline teave ei ole mõeldud professionaalse meditsiinilise nõustamise, diagnoosi või ravi asendamiseks. Keegi ei tohi sellel veebisaidil esitatud teabe alusel tegutseda ilma kvalifitseeritud arsti poole pöördumata. Ükskõik kui täpne või asjakohane, Internetist või meilidest saadud teave ei asenda pädevat arstiabi. Sellel veebisaidil olev teave on esitatud parimate kavatsustega ja on HAEi teadmiste kohaselt täpne. Oleme pühendunud sellele, et see veebisait oleks ajakohane ja täpne. Kui leiate siiski midagi ebaõiget või aegunud, oleksime tänulikud, kui annaksite meile sellest teada. Palun märkige, kus veebisaidil te teavet lugesite. Seejärel vaatame seda niipea kui võimalik. Palun saatke oma vastus e-posti teel aadressile: news@haei.org Pakume mõnede meie veebisaitide tõlkeid. Neid tõlkeid toetab Google'i tõlge, mis kasutab masintõlke loomiseks arvutiprogramme. Programmid paranevad kogu aeg, kuid tõlked ei pruugi alati täpsed olla. Veebivorme kasutades püüame piirata kohustuslike väljade arvu miinimumini. HAEi ei vastuta selle veebisaidi kaudu HAEi poolt või nimel antud andmete, nõuannete või ideede kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest.

Autoriõigus ja intellektuaalomand

Kõik selle veebisaidi sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad HAEi-le. Meie veebisait sisaldab autoriõigusega kaitstud materjali, kaubanimesid ja kaubamärke ning muud omandiõigusega kaitstud teavet. Selle teabe, piltide ja muu veebisaidil kuvatava sisu koopiatele pääsete juurde, neid vaadata ja välja printida rangelt kooskõlas käesolevate kasutustingimustega. Võite veebisaiti alla laadida, vaadata, välja printida, kasutada, sellelt tsiteerida ja tsiteerida ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks ja tingimusel, et annate HAEi-le asjakohase kinnituse. Jätame endale selgesõnaliselt kõik intellektuaalomandi õigused. Selle veebisaidi kasutamisele kehtivad järgmised piirangud. Sa ei tohi:

 • Eemaldage sisus sisalduvad autoriõiguse või muud omandiõiguse märguanded.
 • Kasutage selle veebisaidi sisu mis tahes viisil, mis võib rikkuda meie või kolmandate isikute autoriõigusi, intellektuaalomandi õigusi või omandiõigusi.
 • Ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta reprodutseerida, muuta, kuvada, esitada, avaldada, levitada, levitada, edastada, raamida, avalikkusele edastada või kolmandatele isikutele levitada või kasutada HAEi ja/või sisu mis tahes ärilistel eesmärkidel.

Kinnitate, et autoriõigusega kaitstud materjali allalaadimisega ei omanda te omandiõigusi. Väljaprintitud või alla laaditud materjalide paber- või digitaalkoopiate muutmine mis tahes viisil või mis tahes illustratsioonide, fotode, video- või heliseeriate või graafika kasutamine saatetekstist eraldi on lubatud ilma HAEi kirjaliku loata. HAEi (ja kõiki tuvastatud kaastöötajaid) kui meie veebisaidi sisu autoreid tuleb alati tunnustada.

Konto või profiili loomine

Konto või profiili loomise teenused on mõeldud ainult 13-aastastele ja vanematele inimestele. Kui olete oma riigis siduva lepingu sõlmimiseks vanusest noorem, (1) kinnitate, et teil on oma vanemalt või seaduslikult eestkostjalt luba isikuandmete esitamiseks ja (2) teie vanem või seaduslik eestkostja on tutvunud ja nõustunud neid tingimusi teie nimel. Soovitame vanematel, kes lubavad oma lastel kasutada mis tahes interaktiivset või profiiliteenust, et õpetada oma lapsi veebiohutuse alal.

Liikmesorganisatsiooni eksklusiivsete pääsukoodide kasutamine HAEi veebisaitide jaoks

Kui teie liikmesorganisatsiooni juhid või HAEi on teile andnud eksklusiivse juurdepääsukoodi, vastutate selle asjakohase kasutamise eest. Kood on mõeldud ainult volitatud adressaatidele (organisatsiooni liige, HAEi töötajad), mille on määranud liikmesorganisatsiooni juht või HAEi saatja. On rangelt keelatud jagada oma eksklusiivset juurdepääsukoodi mis tahes kolmanda osapoolega ilma liikmesorganisatsiooni juhi või HAEi kirjaliku nõusolekuta.

Pildi üleslaadimine

Kui laadite üles või lisate pilti ('foto', 'foto' 'pilt') mis tahes HAEi veebisaidile, nõustute järgmiste tingimustega. Kui te pole nõus, siis ärge mingil viisil pilti üles laadige ega panustage. HAEi jätab endale õiguse tagasi lükata ja eemaldada oma veebisaidil üleslaaditud pilt mis tahes põhjusel ja igal ajal ilma ette teatamata. Tagasilükatud või eemaldatud pildid kustutatakse veebisaidilt täielikult, HAEi süsteemi ei jää ühtegi koopiat. Pildi üleslaadimisel mis tahes HAEi veebisaidile:

 • Garanteerite, et olete selle pildi autoriõiguste seaduslik omanik või teile on antud täielikud ja piiramatud autoriõiguse omaniku õigused, autoriõigused ning teil on täielikud õigused kopeerida, edastada ja kuvada pilti mis tahes sellel veebisaidil või mõnel muul meedial. .
 • Garanteerite, et kõik selgelt tuvastatavad inimesed on andnud nõusoleku oma kujutise trükkimiseks või kuvamiseks või et teil on täielikud õigused pilti sellisel viisil kasutada ja võtate sellise kasutamise eest täieliku vastutuse.
 • Vastutate ainuisikuliselt selle sisu ja selle pildi sisust tulenevate õigusrikkumiste, nõuete või kahjude eest. Laadige üles ainult teie tegevusega sobivaid ja asjakohaseid pilte. Te ei tohi üles laadida pilte, mis sisaldavad taunitavat või potentsiaalselt solvavat sisu. See hõlmab, kuid mitte ainult, alastust, vägivalda ja muid solvavaid, ebaseaduslikke või sobimatuid pilte või videoid.
 • Annate HAEi-le loa kasutada pilti mis tahes reklaamieesmärkidel, näiteks kasutada pilti oma andmevoogudes teistele veebisaitidele, meie sotsiaalmeedia platvormidel või meie Globaalsed perspektiivid ajakiri või infolehed.
 • Nõustute, et HAEi ei vastuta HAEi veebisaidile üles laaditud piltide väärkasutuse või kuritarvitamise eest.

Peatamine ja lõpetamine

Otsustame oma äranägemise järgi, kas meie veebisaidi kasutamisel on meie kasutustingimusi rikutud. Kui neid tingimusi on rikutud, võime võtta meetmeid, mida peame sobivaks, mis võib hõlmata kõigi või mõne järgmistest toimingutest:

 • Meie veebisaitide ja/või profiilide ja kontode kasutamise õiguse viivitamatu, ajutine või püsiv äravõtmine.
 • Teile hoiatuse väljastamine.
 • Teie vastu algatatud kohtumenetlus kõigi kulude hüvitamiseks hüvitise alusel (sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud haldus- ja kohtukulud).
 • Edasine kohtumenetlus teie vastu.
 • Sellise teabe avalikustamine õiguskaitseorganitele vastavalt seadusele.

Me välistame vastutuse selle vastuvõetava kasutuse poliitika rikkumise korral võetud toimingute eest. Selles poliitikas kirjeldatud vastused ei ole piiratud ja me võime võtta mis tahes muid meetmeid, mida me mõistlikult asjakohaseks peame.

Kolmandate osapoolte lingid ja ressursid

Meie veebisaidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele ja ressurssidele, mida haldavad kolmandad osapooled. Need lingid on mõeldud ainult viitamiseks. Me ei kontrolli kolmandate osapoolte veebisaite ega ressursse ega vastuta nende kättesaadavuse ega sisu eest. Meiepoolsete linkide lisamine mis tahes kolmandate isikute veebisaitidele ei tähenda nendel veebisaitidel oleva materjali toetamist ega seost nende operaatoritega.

Linkimine meie veebisaitidele

Võite linkida meie veebisaitidele, kui teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil ning ei kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära. Te ei tohi luua linki viisil, mis viitab meiepoolsele seosele, heakskiidule või toetusele, kui seda pole. Meie veebisaidid ei tohi olla raamitud ühelgi teisel saidil. Jätame endale õiguse linkimisluba ilma ette teatamata tagasi võtta.

Vastutuse piirangud

Lugege see jaotis hoolikalt läbi, kuna see määrab kindlaks meie vastutuse piirid teie ees seoses HAEi veebisaitide kasutamisega.

Seadusega lubatud ulatuses välistame kõik tingimused, garantiid, esitused või muud tingimused, mis võivad kehtida meie veebisaitide või nende sisu kohta, olgu need otsesed või kaudsed. Me ei vastuta ühegi kasutaja ees mis tahes kaotuse või kahju eest, isegi kui see on ettenähtav ja mis tuleneb järgmistest põhjustest või on sellega seotud:

 • meie veebisaitide kasutamine või võimetus kasutada; või
 • meie veebisaitidel kuvatava sisu kasutamine või sellele tuginemine (olenemata sellise sisu päritolust).

Nõustute mitte kasutama meie saite ärilistel või ärilistel eesmärkidel. Me ei vastuta teie ees mis tahes saamata jäänud kasumi, äritegevuse, äritegevuse katkemise või ärivõimaluste eest. Me ei võta vastutust meie veebisaitidele lingitud või meie veebisaitidelt pärinevate veebisaitide sisu eest. Selliseid linke ei tohiks tõlgendada nende lingitud veebisaitide kinnitusena. Me ei vastuta kahjude või kahjude eest, mis võivad tekkida nende kasutamisest. Me ei vastuta kahjude või kahjude eest, mille on põhjustanud viirus, levitatud teenuse keelamise rünnak või muu tehnoloogiliselt kahjulik materjal, mis võib nakatada teie arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muud varalist materjali, kuna kasutate meie teenust. veebisaitidel või nende sisu allalaadimisel või mis tahes veebisaidil (veebisaitidel), mis on neile lingitud või nendelt pärit. Teate, et oleme teinud oma veebisaidid teile kättesaadavaks, tuginedes nendele kasutustingimustele ja eriti nendele vastutuse piirangutele. Ükski meie poolt käesolevates kasutustingimustes või seaduses sätestatud õiguste või abinõude kasutamise ebaõnnestumine või viivitus ei tähenda sellest või mõnest muust õigusest või õiguskaitsevahendist loobumist ega takista ega piira selle või mõne muu õiguse edasist kasutamist või abinõu. Sellise õiguse või õiguskaitsevahendi ükski või osaline kasutamine ei takista ega piira selle või mõne muu õiguse või õiguskaitsevahendi edasist kasutamist. Kõik õigused, mida pole siin sõnaselgelt antud, on kaitstud.

Informatsiooni kogume

Rakendame mitmesuguseid turvameetmeid, et tagada meile edastatud isikuandmete turvalisus. Lugege lisateavet meie kogutava teabe ja teie andmete kaitsmise kohta meie lehel Privaatsus ja Cookie Policy. Kui teil on veebisaidi juurdepääsetavuse kohta küsimusi või probleeme, võtke meiega ühendust: news@haei.org

Nende tingimuste värskendused

HAEi jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal ja mis tahes põhjusel ilma ette teatamata muuta. Vastutate end kursis hoidmise eest selliste muudatustega, mis võivad teid mõjutada. Viimati värskendatud: veebruar 2022.