Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване и нашата Политика за поверителност, преди да използвате някой от уебсайтовете на HAE International. Използването от ваша страна на някой от нашите уебсайтове потвърждава, че приемате тези условия.

Този уебсайт е предоставен от HAE International (HAEi) само за образователни и застъпнически цели. Тези Условия за ползване ви казват условията за използване, при които можете да използвате нашите уебсайтове, независимо дали като гост или регистриран потребител. Използването на нашите уебсайтове включва достъп, сърфиране, търсене, регистрация или използване на нашите форуми. Можем да актуализираме тези Условия за ползване от време на време. Използвайки нашите уебсайтове, вие потвърждавате, че приемате тези Условия за ползване и че сте съгласни да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не трябва да използвате нашите уебсайтове. Можете да използвате нашите уебсайтове само за законни цели. Не можете да използвате нашите уебсайтове:

 • По всякакъв начин, който нарушава приложимите местни, национални или международни закони или разпоредби.
 • По какъвто и да е начин, който е незаконен или измамен или има някаква незаконна или измамна цел или ефект.
 • За да предавате съзнателно каквито и да е данни, изпращайте или качвайте всеки материал, който съдържа вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, регистратори на натискане на клавиши, шпионски софтуер, рекламен софтуер или всякакви други вредни програми или подобен компютърен код, предназначен да повлияе неблагоприятно върху работата на всеки компютърен софтуер или хардуер.

Условия за ползване

Информацията, включително мнения и препоръки, съдържаща се на този уебсайт, е само за образователни цели. Тази информация не е предназначена да бъде заместител на професионални медицински съвети, диагноза или лечение. Никой не трябва да действа въз основа на информация, предоставена на този уебсайт, без първо да потърси медицинска помощ от квалифициран лекар. Независимо колко точна или уместна е информацията, получена от интернет или имейли, не е заместител на компетентната медицинска помощ. Информацията на този уебсайт е предоставена с най-добри намерения и е точна доколкото е известно на HAEi. Ние се ангажираме да поддържаме този уебсайт актуален и точен. Ако все пак срещнете нещо неправилно или неактуално, ще сме благодарни, ако ни уведомите. Моля, посочете къде на уебсайта сте прочели информацията. След това ще разгледаме това възможно най-скоро. Моля, изпратете отговора си по имейл на: news@haei.org Ние предоставяме преводи на някои от нашите уебсайтове. Тези преводи се захранват от Google Translate, който използва компютърни програми за генериране на машинен превод. Програмите се подобряват непрекъснато, но преводите може да не винаги са точни. Когато използваме уеб формуляри, ние се стремим да ограничим броя на задължителните полета до минимум. За всяка загуба, понесена в резултат на използването на данни, съвети или идеи, предоставени от или от името на HAEi чрез този уебсайт, HAEi не поема отговорност.

Авторско право и интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на този уебсайт са предоставени на HAEi. Нашият уебсайт съдържа материали с авторски права, търговски наименования и марки, както и друга частна информация. Можете да осъществявате достъп, да преглеждате и разпечатвате копия на тази информация, изображения и друго съдържание, показано на уебсайта, стриктно в съответствие с настоящите Условия за ползване. Можете да изтегляте, разглеждате, отпечатвате, използвате, цитирате и цитирате уебсайта само за ваша лична, некомерсиална употреба и при условие, че дадете подходящо потвърждение на HAEi. Ние изрично си запазваме всички права на интелектуална собственост. Използването от ваша страна на този уебсайт е предмет на следните ограничения. Не трябва:

 • Премахнете всички бележки за авторски права или други бележки за собственост, съдържащи се в съдържанието.
 • Използвайте всяко съдържание от този уебсайт по какъвто и да е начин, който може да наруши авторски права, право на интелектуална собственост или право на собственост на нас или на трети страни.
 • Възпроизвеждайте, модифицирайте, показвайте, изпълнявайте, публикувайте, разпространявайте, разпространявайте, излъчвайте, рамкирайте, съобщавайте на обществеността или разпространявайте до трета страна или експлоатирайте HAEi и/или съдържанието за каквато и да е търговска цел, без нашето предварително писмено съгласие.

Вие потвърждавате, че не придобивате никакви права на собственост, като изтегляте материали с авторски права. Промяната на хартиени или дигитални копия на материали, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин, или по-нататъшно използване на илюстрации, снимки, видео или аудио поредици, или каквито и да било графики отделно от придружаващия текст, не е разрешено без писменото разрешение на HAEi. HAEi (и всички идентифицирани сътрудници), като автори на съдържанието на нашия уебсайт, винаги трябва да бъдат признати.

Създаване на акаунт или профил

Услугите за създаване на акаунт или профил са предназначени единствено за хора на възраст над 13 години. Ако сте под законовата възраст за сключване на обвързващ договор във вашата страна, (1) вие декларирате, че имате разрешение от вашия родител или законен настойник да предоставите лични данни и (2) че вашият родител или законен настойник е прегледал и се съгласил тези Условия от ваше име. Съветваме родителите, които разрешават на децата си да използват всяка интерактивна или профилна услуга, за да образоват децата си относно онлайн безопасността.

Използване на изключителни кодове за достъп на организацията-членка за уебсайтове на HAEi

Ако ви е предоставен изключителен код за достъп от ръководствата на вашата организация-членка или HAEi, вие носите отговорност за правилното му използване. Кодът е предназначен само за упълномощени получатели (член на организацията, персонал на HAEi), посочени от водещата организация-членка или HAEi изпращач. Строго е забранено споделянето на вашия изключителен код за достъп с трета страна без писмено съгласие от страна на водещата организация-членка или HAEi.

Качване на изображение

Когато качвате или добавяте изображение ('снимка', 'снимка', 'снимка') към който и да е уебсайт на HAEi, вие се съгласявате със следните правила и условия. Ако не сте съгласни, моля, НЕ качвайте и не допринасяйте по никакъв начин. HAEi си запазва правото да отхвърли и премахне всяко качено изображение от показване на уебсайта си, по каквато и да е причина, по всяко време, без предизвестие. Изображенията, които са отхвърлени или премахнати, ще бъдат изтрити изцяло от уебсайта, без да остават копия в системата HAEi. Като качите изображение на всеки уебсайт на HAEi:

 • Вие гарантирате, че сте законен собственик на авторските права на това изображение или сте получили пълни и неограничени права от собственика на авторските права, авторските права и имате пълни права за копиране, предаване и показване на изображението във всяка медия на този уебсайт или в която и да е друга .
 • Вие гарантирате, че всички хора, които могат ясно да се идентифицират, са се съгласили да бъдат отпечатани или показани техните подобия или че имате пълни права да използвате изображението по този начин и поемате пълната отговорност за такова използване.
 • Вие сте изцяло отговорни за съдържанието му и за всяко нарушение, искове или щети, които произтичат от съдържанието на това изображение. Трябва да качвате само изображения, които са подходящи и подходящи за вашата дейност. Не трябва да качвате изображения, които съдържат нежелано или потенциално обидно съдържание. Това включва, но не се ограничава до голота, насилие и други обидни, незаконни или неподходящи изображения или видеоклипове.
 • Вие давате разрешение на HAEi да използва изображението за каквито и да е промоционални цели, като например използването на изображението в неговите емисии на данни към други уебсайтове, в нашите платформи за социални медии или в нашите Глобални перспективи списание или бюлетини.
 • Вие се съгласявате, че HAEi не може да носи отговорност за злоупотребата или злоупотребата с което и да е изображение, което качвате на уебсайт на HAEi.

Спиране и прекратяване

Ние ще определим, по наша преценка, дали е имало нарушение на нашите Условия за ползване чрез използването на нашия уебсайт. Когато е настъпило нарушение на тези условия, можем да предприемем такива действия, каквито считаме за подходящи, което може да включва предприемането на всички или някое от следните действия:

 • Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото ви да използвате нашите уебсайтове и/или профили и акаунти.
 • Издаване на предупреждение към вас.
 • Съдебно производство срещу вас за възстановяване на всички разходи на основание за обезщетение (включително, но не само, разумни административни и съдебни разходи).
 • По-нататъшни съдебни действия срещу вас.
 • Разкриване на такава информация на правоприлагащите органи, както се изисква от закона.

Ние изключваме отговорност за действия, предприети в отговор на нарушения на тази политика за приемлива употреба. Отговорите, описани в тази политика, не са ограничени и можем да предприемем всякакви други действия, които считаме за подходящи.

Връзки и ресурси на трети страни

Нашите уебсайтове може да съдържат връзки към други уебсайтове и ресурси, управлявани от трети страни. Тези връзки са предоставени само за ваша справка. Ние не контролираме уебсайтове или ресурси на трети страни и не носим отговорност за тяхната наличност или съдържание. Включването ни на връзки към уебсайтове на трети страни не означава никакво одобрение на материала на такива уебсайтове или връзка с техните оператори.

Връзка към нашите уебсайтове

Можете да правите връзки към нашите уебсайтове, при условие че го правите по начин, който е честен и законен и не накърнява репутацията ни или да се възползвате от нея. Не трябва да установявате връзка по начин, който да предлага някаква форма на асоцииране, одобрение или одобрение от наша страна, когато такава не съществува. Нашите уебсайтове не могат да бъдат поставени в/в друг сайт. Запазваме си правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие.

Ограничения на отговорността

Моля, прочетете внимателно този раздел, тъй като той определя границите на нашата отговорност към вас във връзка с използването от ваша страна на уебсайтовете на HAEi.

До степента, разрешена от закона, ние изключваме всички условия, гаранции, декларации или други условия, които могат да се прилагат към нашите уебсайтове или каквото и да е съдържание в тях, независимо дали са изрични или подразбиращи се. Ние няма да носим отговорност пред никой потребител за каквито и да било загуби или щети, дори ако са предвидими, произтичащи от или във връзка с:

 • използване или невъзможност за използване на нашите уебсайтове; или
 • използване или разчитане на каквото и да е съдържание, показано на нашите уебсайтове (независимо от произхода на такова съдържание).

Вие се съгласявате да не използвате нашите сайтове за каквито и да било търговски или бизнес цели. Ние не носим отговорност пред вас за загуба на печалба, бизнес, прекъсване на бизнеса или бизнес възможност. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на уебсайтове, свързани към или от нашите уебсайтове. Такива връзки не трябва да се тълкуват като одобрения от нас на тези свързани уебсайтове. Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от вирус, разпространена атака за отказ на услуга или друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашите уебсайтове или за изтегляне от ваша страна на каквото и да е съдържание от тях или от всеки(и) уебсайт(ове), свързани към или от тях. Вие потвърждавате, че сме направили нашите уебсайтове достъпни за вас, разчитайки на настоящите Условия за ползване и по-специално на тези Ограничения на отговорността. Никакъв неуспех или забавяне от наша страна да упражним някое право или средство за защита, предоставено съгласно настоящите Условия за ползване или по закон, не представлява отказ от това или друго право или средство за защита, нито ще пречи или ограничава по-нататъшното упражняване на това или друго право или средство за защита. Никакво еднократно или частично упражняване на такова право или средство за защита няма да възпрепятства или ограничава по-нататъшното упражняване на това или което и да е друго право или средство за защита. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

Информацията, която събираме

Ние прилагаме различни мерки за сигурност, за да поддържаме безопасността на всяка лична информация, която сте ни предоставили. Прочетете повече за информацията, която събираме и как защитаваме вашите данни в нашата Политика за Поверителност намлява Политика за Бисквитките. Ако имате въпроси или проблеми с достъпността на уебсайта, моля не се колебайте да се свържете с нас: news@haei.org

Актуализации на тези условия

HAEi си запазва правото да променя тези условия по всяко време по каквато и да е причина без предизвестие. Вие носите отговорност да се информирате за всички подобни промени, които могат да ви засегнат. Последна актуализация: февруари 2022 г.