HAE TrackR Характеристика

HAE TrackR има много полезни функции и ние непрекъснато търсим нови функции, за да подобрим използването на приложението.

Нов, подобрен дизайн на HAE TrackR приложение, стартирано юли 2023 г.:

Нови, допълнителни функции в HAE TrackR приложение, стартирано януари 2023 г.:

Характеристики в HAE TrackR приложение, стартирано през юли 2021 г